open open

Kierunek zmian w budownictwie i główne trendy wynikają przede wszystkim z celów unijnej polityki klimatycznej – do 2050 r. cała gospodarka wspólnoty ma być neutralna klimatycznie, czyli zeroemisyjna. Ponieważ budynki odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii w UE i szacunkowo za 38% całkowitej emisji CO2, uznano, że osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie możliwe tylko dzięki zmniejszeniu zużycia przez nie energii oraz wyeliminowaniu paliw kopalnych jako źródeł jej pozyskiwania.
Czy cel, jakim jest budownictwo zeroemisyjne, uda się osiągnąć, nie wiadomo, ale budując dzisiaj dom, powinniśmy się liczyć z możliwością wprowadzenia zmian w dotychczasowych standardach również na poziomie przepisów. Realizacja celów klimatycznych w budownictwie obejmuje też budynki już istniejące, które będą musiały być stopniowo dostosowywane do nowych standardów, dlatego ważnym trendem na najbliższe lata będzie termomodernizacja. Jednak idea zrównoważonego budownictwa obejmuje znacznie więcej aspektów, które kreują nowe trendy. Spojrzenie na budynek jako element środowiska, oprócz zagadnień klimatycznych, rodzi coraz większe zainteresowanie nie tylko naturalnymi, ale także recyklingowanymi materiałami. Włączenie budynków w gospodarkę obiegu zamkniętego zaowocowało nowym nurtem, jakim jest tak zwane budownictwo cyrkularne.
Coraz silniej do głosu dochodzą także przekonania, że budynek ma służyć człowiekowi i poprawiać jakość jego życia, w trend ten wpisują się zainteresowania producentów problematyką zdrowia w budownictwie, obejmującą jakość powietrza i mikroklimat wnętrz, dopływ naturalnego światła czy tak pożądany obecnie komfort akustyczny. Obserwujemy też trendy w budownictwie, które nie tylko odpowiadają aktualnym potrzebom, ale wyprzedzają oczekiwania i wyzwania współczesności. Przykładem może być zjawisko przenikania technologii do systemów domu inteligentnego, co sprawia, że zamieniają one budynek niemalże w samodzielny byt.

Sponsorzy akcji:

Coraz bardziej świadomie wybieramy materiały i technologie przyjazne środowisku, o dobrych parametrach, ale przede wszystkim dobrej jakości, a także takie, które nie mają negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Wciąż najpopularniejsze będą murowane ściany dwuwarstwowe z betonu komórkowego lub ceramiki ocieplane systemem ETICS, bo jest to prosty sposób na zbudowanie bardzo ciepłego domu o odpowiednich parametrach. Rośnie przy tym procent wykorzystania w nim styropianu szarego. Z obserwacji forów i mediów społecznościowych wynika, że większe niż dotychczas jest zainteresowanie budownictwem prefabrykowanym. Przede wszystkim ze względu na tempo budowy i naturalne materiały, z jakich powstają prefabrykaty.

Chcemy mieć dom oświetlony w jak największym stopniu światłem naturalnym i otwarty na otoczenie. Im więcej naturalnego światła w domu, tym mniej zużywamy energii elektrycznej. Energia słoneczna świadomie pozyskiwana przez dobrze ukierunkowane przeszklenia ma duże znaczenie dla ogólnego bilansu energetycznego. Ten trend może być dziś realizowany łatwiej niż kiedykolwiek za pomocą dużych okien i drzwi tarasowych. Dzięki ciągłym unowocześnieniom i nowym technologiom można uzyskać przeszklenia imponujących rozmiarów. Osiągają one wysokie parametry izolacyjności cieplnej, a ich obsługa mimo ciężaru jest wygodna i nie wymaga użycia siły. To samo dotyczy współczesnych okien dachowych. Są wyposażone w uszczelki, przekładki termiczne i kołnierze, dzięki którym osiągają parametry okien energooszczędnych.

Nie tylko ze względu na przepisy będziemy budować energooszczędnie. Rośnie świadomość, że zasoby naturalne nie są nieskończone. Nie chcemy też, by w tak trudnych gospodarczo czasach, żeby utrzymanie domu było poważnym obciążeniem finansowym. Dlatego będzie wzrastać liczba osób inwestujących w odnawialne źródła energii, dzięki którym można znacznie ograniczyć wydatki na ogrzewanie. Pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania, których popularność ostatnio szybko rośnie. Coraz więcej osób będzie się też decydowało na montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, pozwalającej kontrolować wymianę powietrza i odzyskiwać z niej ciepło.